ПОЛИПРОПИЛЕН

Тъканите полипропиленови контейнери (BIG BAGS) са подходящи за опаковка на стоки в насипно състояние на пазара. Освен тях, в нашето портфолио ще откриете т.нар. QBags, и други полипропиленови чували.

BIG BAGS

Тъканите полипропиленови контейнери (BIG BAGS)  са подходящи за опаковка на стоки в насипно състояние на пазара. БИГ БЕГОВЕТЕ се използват за транспортиране и съхранение на насипни и прахообразни материали (зърнени култури, фуражи, минерални торове, цимент и др.) Подходящи за различни приложение в широк кръг от промишлености-минна, строителство , фуражната и други пронишлености.

Основни предимства:

 • Товароподемност – от 100 кг до 2000 кг;
 • Удобно и бързо товарене и разтоварване на големи обеми от стоки, с помощта на механизирана техника;
 • Безопасен транспорт на стоки, както хранителни продукти (защита срещу всяко чуждо вещество което може да проникване в торбата), химически вещества (защита срещу изсипване на опасни химикали)
 • Икономически ползи – спестяване на транспортни разходи и пространство за съхранение.
 • Напълно рециклируеми

Big Bags се изработват от полипропиленова тъкан с различни тегла и различни якостни параметри, със или без UV (УВ) стабилизация. Възможно е да бъдат произведени с ламинирана тъкан, която предпазва продукта от проникване на влага и прах от външната среда.

Предлагани видове:

 • Според захвата: едноточкови, двуточкови и четириточкови;
 • Според начина на пълнене: отворени, със входящ щуцер, конусовиден щуцер, отвор тип престилка;
 • Според начина на изпразване: гладко дъно, изходящ щуцер, щуцер тип звезда, щуцер с капак и щуцер с престилка

Q BAGS

Q Bags (Кю бегс) представляват биг бегове с добавени вътрешни прегради между всеки две външни стени. Усилването на конструкцията на Кю бега позволява икономия на складово пространство и значително намаляване на разходите за транспорт спрямо стандартните биг бегс.
Гъвкавите полипропиленови контейнери, биг бегс, като една удобна, лесна за употреба и икономически изгодна опаковка, претърпяват развитие и усъвършенстване в годините по отношение на оптимизиране на здравината и безопасността, улесняване на работата с тях и повишаване на ефективността от тяхното използване.

Предимства

Стандартните биг бегове, въпреки широкото си разпространение, имат някои неудобства, тъй като се раздуват след напълване и това понякога затруднява товаренето им, особено в контейнери. Появата на Кю беговете решава някои от основните недостатъци на стандартните биг бегс и въпреки, че те са по-скъпи като опаковка, тяхното използване е икономически оправдано по някои основни причини и различията им със стандартните контейнери, а именно:

 1. Кю беговете запазват след напълване първоначалната си геометрия, въпреки раздуването, което се получава, като самото раздуване е далеч по-предвидимо от това при стандартните биг бегс;
 2. Благодарение на вътрешните прегради по ъглите на Кю беговете след напълване те стоят по-компактни, независимо от обемното тегло на продукта и създават впечатление за по-добре организиран товар;
 3. Кю беговете имат по-голяма стабилност като поведение след напълване и това ги прави безопасни за складиране на няколко реда, вкл. и по време на транспорт;
 4. Кю беговете пестят товарно пространство, като:
  • от една страна, могат да бъдат подредени на няколко реда;
  • от друга страна, с паралелепипедната си форма водят до уплътняване на траспортното простарнство, което може да доведе до икономии на транспортни разходи до 25%;
 5. Кю беговете със своята подобрена стабилност могат да се използват по-ефективно от стандартните при организиране на складовото стопанство. Стандартните биг бегс, особено при по-големи височини, трябва внимателно да се укрепят при складиране и възможностите за подреждането им на няколко реда са далеч по-ограничени;
 6. Различията между двата вида биг бегове е и по отношение на продуктите за опаковане.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ЧУВАЛИ

 • ширина варира от 10 см. до 125см.
 • възможност за печат до 3 цвята
 • Опция за обшиване на чувала и с вътрешна полиетиленова торба от първичен или вторичен материал
 • подходящи за храни в насипно състояние, зърнени култури, захар,  плодове, зеленчуци и други насипни продукти
 • годни за опаковка на храни
 • 100% Полипропилен
 • Подходящ за контакт с хранителни продукти
 • Ниско относително тегло на полимера
 • Цветни полипропиленови чували според изискванията на клиента